• Academia.edu
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • YouTube
magnify
Home Conferences FU-US/FFUE - "A World of Cities 2017/1" – 3 déjeuners-débats/lunchdebatten

FU-US/FFUE - "A World of Cities 2017/1" – 3 déjeuners-débats/lunchdebatten

Vendredi 21/4 : An Rekkers & Hans Tindemans (Vlaamse Vereniging voor Ruimtelijke Planning) (N) - "Nouvelle approche en Flandre sur l’aménagement du territoire et la mobilité"

Vrijdag 21/4: An Rekkers & Hans Tindemans (Vlaamse Vereniging voor Ruimtelijke Planning - VRP) (N) - "Naar een samenhangende aanpak van mobiliteit en ruimte in Vlaanderen"

Mardi 30/5 : Guillaume van der Vaeren (JNC International, urbaniste-paysagiste) – « Infrastructure et paysage » (F)

Dinsdag 30/5: Guillaume van der Vaeren (JNC International, urbaniste-paysagiste) – « Infrastructuur en landschap » (F)

Vendredi 30/6 : Prof. Hans Bruyninckx (KULeuven), Executive Director, European Environment Agency – « Qualité de vie des villes européennes : défis environnementaux et climatiques – solutions possibles » (N)

Comment les politiques d’aménagement des régions belges se situent-elles par rapport aux pays européens ? Le système “Copernicus”, capable d’observer la terre sous différents angles, a permis de réunir une information précise sur la transformation du sol européen par bétonnage (“soil sealing”). L’EEA a travaillé sur l’interprétation de ces données. Elle a analysé les facteurs qui influent sur l’étalement urbain et en a évalué les effets pervers directs et indirects. Comment l’Europe et ses programmes territoriaux peuvent-ils exercer une influence positive sur l’aménagement du territoire européen ? Au niveau climatique, l’orateur indiquera les conséquences du retrait des États-Unis de l’Accord de Paris.

Vrijdag 30/6: Prof. Hans Bruyninckx (KULeuven), Executive Director, European Environment Agency – « Levenskwaliteit van de Europese steden: milieu- en klimaatsuitdagingen en mogelijke oplossingen » (N)

Hoe situeren zich de Belgische verschillende regionale ruimtelijke ordeningen in de Europese context? Het “Copernicus” systeem, dat de aarde vanuit een aantal standpunten observeert, laat nu toe nauwkeurige informatie te vergaren over de “betonering” van Europa (« soil sealing »). Het EEA heeft aan de interpretatie van die gegevens gewerkt en een analyse gemaakt van de factoren die leiden tot meer of tot minder stadsuitbreiding. Het heeft de ecologische, economische en sociale effecten en neveneffecten ervan getoond. Wat kunnen de Europese instellingen en hun programma’s om verbeteringen te bevorderen? In verband met klimaat zal de spreker zijn opinie mededelen over de beslissing van de Verenigde-staten zich uit het Parijs-Akkoord terug te trekken.

 

© Foundation for the Urban Environment 2013